Prosimy pamiętać, że mogą Państwo zwrócić produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki bez konieczności podania powodu odstąpienia od umowy.  Wszystkie szczegóły dotyczące reklamacji, wymiany i zwrotów znajdziecie Państwo w regulaminie sklepu internetowego 

REKLAMACJE

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

  - pisemnie na adres: ul. Conrada 22 m. 22, 01-922 Warszawa;

  - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bemommy.pl.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

ZWROTY

1.    Oświadczenie* o odstąpieniu od umowy wyślij:

     -pisemnie na adres: ul. Conrada 22 m. 22, 01-922 Warszawa

     -w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bemommy.pl

 2. Produkt w oryginalnym opakowaniu, w stanie nieuszkodzonym wraz z całą jego zawartością zapakuj i wyślij na adres: AFRA Anna Raczyńska- Walewska, ul. Josepha Conrada 22 m. 22 ,       01-922 Warszawa.

 3. Pamiętaj, że Kupujący ponosi koszty wysłania zwracanych produktów.

 4. Pamiętaj, że produkt należy zwrócić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiono od umowy.

 5. Zwrotu płatności za produkt Sprzedawca dokona nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

*wzór formularza odstąpienie od umowy patrz pkt. 11 regulaminu sklepu internetowego

WYMIANA

Niestety nie oferujemy możliwości wymiany towaru. Zamiast wymiany możesz po prostu dokonać zwrotu zamówionego produktu, a my zwrócimy Ci pieniądze na konto.

Informacja:
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).